Print deze pagina

Stichting OPHEF en ANBI

Over de Stichting

De Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle is opgericht op 15 november 1988. De stichting is een platform waar 4 kerkgemeenschappen en 3 hogescholen samenwerken om pastoraat voor studenten te realiseren in Zwolle. Het stichtingsbestuur is het coördinerend orgaan voor de strategie en het beleid van het studentenpastoraat.

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:

"om in samenwerking met de christelijke kerken en de instellingen van hoger onderwijs te Zwolle een pastoraat op te zetten en in stand te houden voor studenten in het hoger onderwijs, om hiermee gezamenlijk een kerkelijke presentie in het hoger onderwijs gestalte te geven en zo een mogelijkheid te bieden aan studenten en andere geïnteresseerden tot bezinning op geloof en (samen)leven, op persoonlijke ontwikkeling en op het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de samenleving."

De Stichting is bekend onder fiscaal nummer: 813662047

Kamer van Koophandel nummer 41024230


Postadres:

Campus 2 - 6, kamer C-1.94

8017 CA Zwolle

tel: 088 - 469.9535

mob: 06-30.22.74.31

e-mail: m.jans@windesheim.nl

 

Bestuur:

Dhr. drs. W. Weitkamp (voorzitter)

Mw. drs. C.E.W. Geerse (secretaris)

Dhr. M.A. Vosjan (penningmeester)

Dhr. H. Poulssen (alg. lid)

Mw. drs. M.J. Ratheiser - van der Velde (alg. lid)

Mw. M. Visser (alg lid)

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden

Jaarverslag

Ons meest recente jaarverslag, Jaarbericht 2015, vindt u hier

 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2020 vindt u hier

 

Financieel

Ons meest recente financieel jaarverslag is van 2015. U vindt het hiervorige pagina: Participanten
volgende pagina: Nieuwsbrief